Nicole & André

Wij, Nicole en André, belopen sinds 1984 samen ons levenspad. Dit levenspad heeft ons vanuit de medische wereld naar de “spirituele wereld” geleid.

We hebben beide de opleiding Pleiadisch Lichtwerk tot energetisch therapeut afgerond. Daarnaast zijn we beide Healing Arts therapeut en docent beide getraind door Joanne van Wijgerden.

Tevens hebben we de training kinder-coaching gevolgd volgens de Healing Arts methodiek

Nicole heeft zich daarnaast verder verdiept in bloesem remedies, ze maakt ook zelf Lichtremedies.

André heeft zich verder verdiept in de karakterstructuren en GaNS water. André maakt zelf GaNS water en Lichtremedies

The Dreamcathchers dream

created by: Anne Adriaans

The Dreamcatchers dream

The dream is long and travels many timelines

Life’s to unravel

Truths revealed

Carrying wisdom with the heart wide open, she never loses connection to source

Jumping timelines trough te sundisks portal

 

One who has te vieuw of an eagle and flies with the speed of a falcon

One who can swim in the depths of the oceans and create a symphony of joy with the whales

One who travels on te waves of consciousness and eminates love through his eyes

 Trust

  created by: Anne Adriaans